Bliżej dziecka

ogłoszenie warsztaty 3 bez ceny

Bliżej dziecka

warsztaty o świadomym budowaniu bliskość i zdrowych schematów u dziecka

Kto nie zna siebie (…), nie ma
prawdziwego zrozumienia dla innych.
Do prawdziwej empatii zdolny jest ten,
kto rozwinął współodczuwanie samego siebie.”
Franz Ruppert

Koszt warsztatów: 165 zł / spotkanie  (1650 zł całość)
Czas trwania: 10 spotkań trwających 3h (co 2 tygodnie w sobotę)
Odbiorcy szkolenia: dla rodziców dzieci do 12 roku życia
Termin rozpoczęcia: 

Opis warsztatów:
Warsztaty będą prowadzone w oparciu o terapię schematów – udowodnioną naukowo, skuteczną metodę
terapeutyczną, która w centralnym punkcie stawia podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka. Umiejętność rodziców do rozpoznawania ich i odpowiadania na nie w adekwatny – wystarczający sposób, jest punktem wyjścia dla zbudowania bliskości z dziećmi, poczucia własnej wartości dziecka, umiejętności dziecka do budowania relacji z innymi, radzenia sobie z porażką czy trudnymi emocjami.

Jeśli zauważasz u dziecka powtarzające się trudności, niepożądane zachowania, nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie z problemami- może być to sygnał kształtujących się dysfunkcjonalnych schematów. Problemy z samoregulacją (napady złości, płaczu), kontaktami społecznymi (wycofanie, lęk przed odrzuceniem, nieadekwatne zachowania w grupie) czy inne stałe, powtarzające się wzorce zachowań – to sygnał, że warto podjąć pracę nad zmianą.

Warsztaty pomogą w kształtowaniu zdrowych schematów u dziecka. Na to nigdy nie jest za późno :) Zmiany w relacji z dzieckiem jakie podejmiesz dzisiaj będą procentowały w kolejnych latach.

W trakcie warsztatów będziesz miał możliwość przyjrzenia się swoim własnym schematom oraz własnym reakcjom na rozpoznane schematy u dziecka. Wspólnie popracujemy nad umiejętnością ich modyfikacji, zaopatrując rodziców w konkretne narzędzia pracy.

Spotkania będą prowadzone metodą interaktywną, z częścią teoretyczną przeplataną ćwiczeniami oraz analizami sytuacji domowych, elementami filmoterapii oraz metodami typowymi dla pracy w terapii schematów – min. pracą na krzesłach i ćwiczeniami wyobrażeniowymi. Każde spotkanie będzie kończyło się “pracą domową”, której celem będzie utrwalanie zdobytej wiedzy albo przećwiczenie zdobytych umiejętności.

Praca na zajęciach nie będzie ukierunkowana na behawioralną modyfikację niepożądanych zachowań u dziecka, a na umiejętność rozumienia dziecka, budowania z nim dobrej więzi, której brak jest częstą przyczyną pojawiania się niepożądanych, tzw. niegrzecznych zachowań.

Cel warsztatów:

  • poprawa relacji rodzic – dziecko
  • nabycie umiejętności rozpoznawania i adekwatnego odpowiadania na najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka;
  • analiza indywidualnej relacji rodzic-dziecko (w tym interakcji budujących i dezorganizujących relację z dzieckiem
  • rozwijanie umiejętności rodzicielskich w problemowych sytuacjach
  • świadome i ukierunkowane korzystanie z własnego wpływu na rozwój zdrowych schematów dziecka
  • uświadomienie sobie własnych schematów i ich wpływu na relację z dzieckiem

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy:
– uzyskają pomoc w rozwiązaniu konkretnych trudnych sytuacji w relacji z dzieckiem (praca na sytuacjach przedstawianych przez uczestników warsztatów)

– nauczą się lepiej rozumieć konfliktowe sytuacje z dzieckiem oraz rozpoznawać i odpowiadać na kluczowe potrzeby dziecka w wystarczający sposób (czyli taki, aby nie tworzył się negatywny schemat życiowy).

– lepiej zrozumieją źródło własnych zachowań w kontekście relacji z dzieckiem, a także zdobędą narzędzia do modyfikacji tych sposobów reagowania, które niekorzystnie wpływają na relację z dzieckiem

– poznają sposoby jak tworzyć środowisko domowe, w którym dziecko:
• Czuje się bezpiecznie
• Czuje się zrozumiane i kochane
• Rozwija samodzielność i poczucie autonomii (adekwatne do wieku)
• Wychowuje się w realistycznych granicach
• Wierzy w siebie i lubi siebie

Program warsztatów:

    • identyfikowanie emocjonalnych potrzeb własnych i dziecka oraz rozwijanie umiejętności zaspokajania ich w adekwatny sposób
• praca z wewnętrznym głosem krytycznym skierowanym do siebie i dziecka
• budowanie empatycznego i opiekuńczego głosu w relacji rodzic-dziecko
• budowanie i rozumienie modelu świata wewnętrznego dziecka I rodzica oraz zachodzących miedzy nimi interakcji
• budowanie/wzmacnianie kompetentnej (“mądrej i sprytnej”) części dziecka


Prowadzące:
Joanna Giereło / Anna Leszczyńska – Kurzawa
Certyfikowane psychoterapeutki poznawczo-behawioralne & terapeutki schematów

cropped-maly-czlowiek-wielkie-potrzeby-okladka-druk1.jpg

                     

Warsztaty nawiązują do książki wydawnictwa GWP pt.

“Mały człowiek, wielkie potrzeby” Johna i Karen Louisów

  

                                                                                                                                                                     

Warsztaty organizowane są we współpracy z Poradnią Inter Ego

InterEgo_logo

ZAPISY NA WARSZTAT TUTAJ