Terapia schematów

Terapia schematów jest to stworzone przez Jeffrey’a Younga, podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Swoje korzenie ma także w teorii przywiązania Bowlby’ego, która zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają negatywny wpływ na jego dalszy rozwój oraz dorosłe życie.

Celem pracy psychoterapeutycznej jest pomoc klientowi w zmianie nieadaptacyjnych schematów, które powstały na bazie trudnych doświadczeń dziecięcych i niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych człowiek:

– bezpiecznego przywiązania do innych
– autonomii, kompetencji i poczucia tożsamości
– wolności wyrażania potrzeb i emocji
– spontaniczności
– realistycznych granic i samokontroli

Psychoterapia schematów umożliwia realizację tych potrzeb na bazie ciepłej i bezpiecznej relacji terapeutycznej. W odróżnieniu od standardowej terapii CBT, kładzie większy nacisk na rolę głębokiej relacji między klientem a terapeutą ze szczególnym uwzględnieniem reparentingu (korektywnego rodzicielstwa które przejmuje na siebie terapeuta). Klient ma szansę otrzymać to, czego nigdy nie doświadczył w swojej historii- a przez to poczuć się bezpieczniej w świecie, docenić i zaakceptować siebie, uwierzyć we własne możliwości.

Ze względu na intensywny, głęboki poziom pracy terapia schematów okazuje się pomocna dla tych, którzy doświadczają w swoim życiu długotrwałego cierpienia. Zalecana jest osobom z diagnozą zaburzeń osobowości, nawracającej depresji, powtarzających się stanów lękowych. Terapia schematów jest zatem adresowana do osób, które:
– doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
– stale powtarzają zachowania raniące ich samych lub innych ludzi
– doświadczają przykrych, bolesnych stanów emocjonalnych takich jak złość, smutek, lęk.