Agnieszka Garanty

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka Poznawczo – Behawioralna (CBT), Mediator Rodzinny

Tel. 602 – 24 – 24 – 66

e-mail: a.garanty@wp.pl

Jestem psychologiem, certyfikowaną terapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 679), posiadam kwalifikacje zawodowe mediatora rodzinnego nadane przez Klinikę Konfliktu, należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości) oraz czteroletnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym „Centrum CBT”. W pracy terapeutycznej integruję klasyczne podejście poznawczo – behawioralne z elementami terapii schematu, z której czerpię największą inspirację.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

  • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
  • Prywatnym Ośrodku Psychoterapii,
  • Integracyjnym Ośrodku Wsparcia,
  • na stażu klinicznym w Państwowym Zakładzie Psychiatrii,
  • podczas stażu w grupach terapeutycznych poświęconych tematyce dorosłych dzieci alkoholików.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania, nastroju, zaburzeniami lękowymi i osobowości. Pomagam osobom, które znalazły się w kryzysie życiowym, dokucza im niskie poczucie własnej wartości, doświadczają bólu emocjonalnego i poczucia pustki lub osamotnienia, mają problemy w radzeniu sobie ze stresem, cierpią z powodu trudności w budowaniu bliskich relacji z partnerem lub rodziną.

Pracuję pod stałą superwizją i biorę udział w szkoleniach, nieustannie doskonaląc swój warsztat terapeutyczny.

Ze względu na specyfikę pracy mogę być niedostępna pod podanym numerem telefonu. Proszę o SMS, skontaktuję się w możliwie szybkim czasie.