Agnieszka Charyton

Agnieszka Charyton

Psycholog, coach, trener, doradca kariery

Tel. 606 624 999

e-mail: acharyton@interia.pl

Jestem psychologiem, coachem. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii KUL, następnie Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkołę Warsztatu i Treningu Psychologicznego INTRA. Edukację kontynuowałam w ramach studiów podyplomowych na ALK (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Coaching profesjonalny – metody i praktyka), odbyłam liczne kursy/warsztaty rozwojowe, w tym m.in.: ABC terapii poznawczo – behawioralnej, warsztaty z racjonalnej terapii zachowań (RTZ), roczny kurs terapii tańcem i ruchem, ustawienia systemowe, warsztaty simontonowskie, cykl mindfulness, interwencję kryzysową. Posiadam uprawnienia coacha (międzynarodowy certyfikat ICC), uzyskałam certyfikat trenera FRIS®. Mam uprawnienia do przeprowadzania diagnozy potencjału intelektualnego oraz osobowościowego z wykorzystaniem metod rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam roczne szkolenie z terapii poznawczo behawioralnej osób dorosłych.

Prowadzę:

  • diagnostykę kompetencji i predyspozycji oraz towarzyszenie w określaniu ścieżki zawodowej
  • realizuję projekty w zakresie oceny i rozwoju pracowniczego
  • prowadzę procesy coachingowe

W pracy z innymi koncentruję się na wzmacnianiu skuteczności osobistej, rozwijaniu umiejętności i przełamywaniu sytuacji trudnych.

Wspieram innych w obszarze:

  • komunikacji
  • współpracy,
  • budowania relacji z innymi,
  • rozwiązywania konfliktów w życiu zawodowym i prywatnym,
  • radzenia ze stresem,
  • budowania równowagi życiowej i osiągania celów osobistych.

Od ponad dwudziestu lat pracuję w obszarze diagnozy psychologicznej i wsparcia rozwojowego. Doświadczenia zdobywam pracując z klientem indywidualnym oraz prowadząc grupowe warsztaty ukierunkowane na rozwój umiejętności osobistych. Pracuję przede wszystkim z dorosłymi, mam również doświadczenie w pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej, wspierając rozwój młodych osób w ramach działalności non-profit.

W pracy z innymi koncentruję się na uważnym towarzyszeniu drugiej osobie, zrozumieniu jej świata i potrzeb, wspieram w przekraczaniu trudności i jak najlepszym wykorzystaniu indywidualnych predyspozycji i możliwości.


Podnoszę swoje kompetencje zawodowe i osobiste doszkalając się oraz poddając pracę regularnej superwizji.