Cennik

Konsultacja psychologiczna*
(sesja trwa 50 min.)
150-180 zł
Psychoterapia indywidualna*
dorośli / młodzież / dzieci
(sesja trwa 50 min.)
150-180 zł
Terapia rodzinna
(sesja trwa 1,5h)
  180 zł
Superwizja
  indywidualna
  grupowa

200 zł
do indywidualnego ustalenia z superwizorem
Therapy in English
CBT / Schema Therapy (single session – 50 min.)
200 zł
Coaching & Doradztwo Kariery
(sesja trwa 55 min)
200 zł
zakres do indywidualnego ustalenia na podstawie potrzeb

* w zależności od indywidualnego cennika terapeuty