Aleksandra Werpachowska

Psycholog, Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (CBT) osób dorosłych

Tel.  506 – 178 – 009

e-mail: aleksandra.werpachowska@gmail.com

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz roczny kurs terapii schematu zatwierdzony przez ISST (International Society of Schema Therapy). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam w trakcie współpracy z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz Terapię Schematu (TS), łączącą podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne oraz Gestalt.

Pomagam osobom, które zmagają się z zaburzeniami lękowymi, nastroju, zaburzeniami osobowości, obniżoną samooceną, przeżywają problemy w relacjach z innymi ludźmi, doświadczają kryzysów życiowych i zawodowych.

Wspieram w rozwoju zawodowym w oparciu o diagnozę indywidualnych predyspozycji, mocnych stron oraz zainteresowań. Od ponad dziesięciu lat zajmuję się realizacją projektów związanych z oceną i rozwojem pracowniczym.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji w nurcie CBT i terapii schematu oraz u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.