Joanna Giereło

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (CBT) dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Certyfikowana Terapeutka Schematów

AKTUALNIE NIE PRZYJMUJĘ NOWYCH OSÓB

e-mail: joanna.gierelo@gmail.com


Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym (CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre)  (Certyfikat PTTPiB nr 432) oraz szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT). Jestem także certyfikowaną terapeutką schematów osób dorosłych. Aktualnie certyfikuję się w Terapii Schematów Dzieci i Młodzieży.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów ISST (International Society of Schema Therapy).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:
• Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (kilkuletnia praktyka prywatna)
• Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
• Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego,
• Ośrodku Wspomagania Rodziny (przy Domu Dziecka nr 10 w Warszawie),
• Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS.

Pomagam osobom dorosłym doświadczającym:
• zaburzeń lękowych (min. OCD, zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, napady lęku panicznego, lęk o zdrowie)
• zaburzeń nastroju (min. depresja, dystymia)
• trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, borykających się z niską lub niestabilną samooceną, przeżywających emocje z którymi samodzielnie trudno jest sobie poradzić;

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży, obejmującą trudności w radzeniu sobie z emocjami, relacjami rówieśniczymi, niską samooceną, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (min. zab.obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, uogólniony, separacyjny) oraz zaburzeniami adaptacyjnymi (mogącymi się pojawić na skutek narażenia na stresor psychospołeczny).

Poza pracą kliniczną, prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów 4 letniej szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Interego oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych na Uniwersytecie SWPS.

Współpracowałam min. przy filmowych projektach psychoedukacyjnych ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Warszawie (www.nhef.pl).

Jestem redaktorką merytoryczną poradnika dla rodziców napisanego w nurcie terapii schematów „POTRZEBY EMOCJONALNE DZIECKA Praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów” J.P. Louis, K.Louis, oraz współautorka warsztatów rozwojowych Bliżej dziecka zainspirowanych ww. książką.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prowadzę konsultacje i terapię w języku angielskim  /  I consult in English as well