Joanna Giereło

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (CBT) dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Certyfikowana Terapeutka Schematów

Tel. 500 – 659 – 692 ¦ e-mail: joanna.gierelo@gmail.com


Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym (CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre)  (Certyfikat PTTPiB nr 432) oraz szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT). Jestem także certyfikowaną terapeutką schematów. Aktualnie rozwijam się w kierunku terapii Schematów Dzieci i Młodzieży.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów ISST (International Society of Schema Therapy).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:
• Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (kilkuletnia praktyka prywatna)
• Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
• Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego,
• Ośrodku Wspomagania Rodziny (przy Domu Dziecka nr 10 w Warszawie),
• Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS.

Pomagam osobom dorosłym doświadczającym:
• zaburzeń lękowych (min. OCD, zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, napady lęku panicznego, lęk o zdrowie)
• zaburzeń nastroju (min. depresja, dystymia)
• trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, borykających się z niską lub niestabilną samooceną, przeżywających emocje z którymi samodzielnie trudno jest sobie poradzić;

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży, obejmującą trudności w radzeniu sobie z emocjami, relacjami rówieśniczymi, niską samooceną, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (min. zab.obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, uogólniony, separacyjny) oraz zaburzeniami adaptacyjnymi (mogącymi się pojawić na skutek narażenia na stresor psychospołeczny).

Poza pracą kliniczną, współpracowałam min. przy filmowych projektach psychoedukacyjnych ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Warszawie (www.nhef.pl).

Jestem redaktorką merytoryczną poradnika dla rodziców napisanego w nurcie Terapii Schematów Mały człowiek, wielkie potrzeby J.P. Louis, K.Louis, oraz współautorka warsztatów rozwojowych Bliżej dziecka opierających się min. na ww. książce.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prowadzę konsultacje i terapię w języku angielskim  /  I consult in English as well